Primeur: MHI Vestas vestigt service hub bij DHSS Eemshaven

Woensdag 6 maart 2019

Eemshaven- Eind 2018 is de splinternieuwe locatie van DHSS in de Eemshaven opgeleverd en inmiddels is de eerste klant, op het gebied van exploitatie en onderhoud van windturbines op zee, binnen gehaald. De locatie van DHSS is voorzien van een magazijn met temperatuurregeling, een vloeistofdicht terrein en kantoorfaciliteiten, direct gelegen aan de Beatrixhaven.

MHI Vestas zal de locatie van DHSS Eemshaven gaan gebruiken als offshore service hub voor het windpark Deutsche Bucht. Vanaf de service hub zal de inbedrijfstelling van de windturbines gecoördineerd worden en vervolgens de 15 jaar lange periode van Operation & Maintenance (O&M). Het windpark Deutsche Bucht wordt 95 kilometer ten noordwesten van het Duitse Waddeneiland Borkum gebouwd en zal straks bestaan uit 33 windturbines. De windturbines zijn elk ongeveer 8 megawatt, waarmee de totale capaciteit van het windpark op 269 megawatt komt. Hiermee zal genoeg duurzame energie worden gegenereerd om te voorzien in de behoeften van meer dan 178.000 huishoudens. De emissie van CO zal hiermee worden teruggedrongen met meer dan 360.000 ton per jaar, wat tevens bijdraagt aan de CO2-reductie doelstellingen van de Duitse overheid.

Deutsche Bucht is het eerste windpark ter wereld dat gebruik zal maken van de Mono Bucket-fundering. Deze fundering is nog nooit eerder onder commerciële bedrijfsomstandigheden getest, maar binnen het windpark Deutsche Bucht zullen twee windturbines V164-8,4 MW onder deze omstandigheden worden geplaatst. De Mono Bucket is een fundering die enkel bestaat uit een stalen cilinder, de sunction-bucket, waarop een schacht gemonteerd is. Bovenop deze Bucket worden de transition piece en tevens de windturbine geïnstalleerd.

De Mono Bucket fundering hoeft niet in zee worden geheid doordat de Bucket zich middels zijn eigen gewicht en een vacuüm in de zeebodem verankerd. Dit levert onder meer milieuvoordelen op.
De geluidsoverlast van het heien is weg en tevens de geluid reducerende maatregelen die bij het heien normaliter genomen moeten worden geven geen overlast meer voor zeedieren.

“Wij wilden zorgen voor een duurzame langetermijnoplossing op de meest efficiënte afstand van de Duitse Bocht. Met DHSS hebben we een partner gevonden die op het gebied van offshore (wind)energie zijn sporen duidelijk heeft verdiend als leverancier van agency-diensten voor scheeps- en havenactiviteiten en daarnaast van magazijnen en helikopterlogistiek. Deze nieuwe faciliteit en de locatie ervan zijn voor ons ideaal”, zo vertelden Henrik Lehmkuhl, service manager, Deutsche Bucht bij MHI Vestas en Troels Hovgesen, commissioning project manager.

“De Eemshaven is geografisch gezien ideaal voor de plaatsing van offshore windparken in Duitsland en Noord-Nederland. Met deze mijlpaal voor ons bedrijf laten we zien dat de faciliteit ook een haven is met A1-voorzieningen voor de inbedrijfstelling én voor O&M. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van scheeps- en helikopterlogistiek kunnen wij fungeren als één duidelijk contactpunt binnen dit onderdeel van de supply chain”, aldus CEO Wim Schouwenaar van DHSS.

Over DHSS
DHSS is als scheepsagent opgericht in 1997 en van start gegaan in de haven van Den Helder. De activiteiten van de organisatie zijn in de laatste jaren steeds verder uitgebreid gericht op scheepsagent- en havengerelateerde diensten, maar tevens ook warehousing en helikopterlogistiek. Een mooi en jong gedreven team zorgt ervoor dat de klanten geholpen worden met de hoogste kwaliteit. DHSS is in elke haven van Nederland actief en volgt de offshore(wind) branche op de voet. De wereldwijde basis van klanten zorgt ervoor dat DHSS veel kennis heeft verworven in de laatste jaren en daardoor de klant uitermate van dienst kan zijn. Eén aanspreekpunt zijn voor alles wat de klant nodig heeft is iets wat DHSS graag biedt.

Over MHI Vestas
MHI Vestas Offshore Wind is een joint venture tussen Vestas Wind Systems A/S 50% en Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 50%. De organisatie hun focus ligt op het ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden van windturbines ten behoeve van de offshore windindustrie. Het bedrijf streeft naar duurzame waarde via offshore windenergie door kapitaal aan te trekken, operationele besparingen te realiseren en het vermogen van windturbines te vergroten. Sinds de oprichting in 2014 wordt het bedrijf geleid door zijn grondbeginselen van samenwerking, vertrouwen, technologie en toewijding.

English translation
The brand new DHSS support base in Eemshaven, with temperature controlled warehouse, fluid tight yard and office facilities has been delivered end of 2018 and will welcome its first O&M related client.

MHI Vestas will use the offshore service hub in Eemshaven as the base for its turbine commissioningand subsequent 15-year O&M works on the 269 MWDeutsche Bucht wind farm. Notably, Deutsche Bucht will be the first offshore wind farm worldwide to test the Mono Bucket foundation structure under commercial operating conditions, with plans to feature two V164-8.4 MW in such conditions.In all, the offshore wind array will feature 33 V164 wind turbines from MHI Vestas and willgenerate enough sustainable energy to meet the needs of over 178,000 households. It will reduce C02 emissions by over 360, tonnes per year, supporting the German government’s CO2 reduction targets.

“We wanted a long-term, sustainablesolutionsituated at the most efficient distance from Deutsche Bucht. With DHSS,we have found a partner with a demonstrated history of working in Offshore Renewables as a provider for vessel and port agency, warehousing and helicopter logistics. This new facility and its location is a very good fit for us”,said Henrik Lehmkuhl, MHI Vestas Service Manager, Deutsche Bucht, & Troels Hovgesen, Commissioning Project Manager.

“Port of Eemshaven is geographically idealfor the installation of offshore wind farms in Germany and North Netherlands. With this company milestone we’re demonstrating that the facilityis also an A1 utilized port for both commissioning and O&M phases. With our long-term expertise in vessel & helicopter logistics, we are able to be a single point of contact in this important part of the supply chain”, said Wim Schouwenaar, CEO of DHSS.

Delen:
Translate »
error: Content is protected !!