Marine Coordination Services nieuwe adverteerder op Eemshavenonline

Woensdag 13 december 2017 

Eemshaven Vanaf vandaag heeft Eemshavenonline er weer een nieuwe adverteerder bij. Marine Coordination Services van harte welkom!

Marine Coordination Services zorgt voor een efficiënte, veilige en beveiligde offshore-operatie, uitgevoerd door effectief en gecertificeerd personeel. De ervaring van het bedrijf is vooral op gedaan in de offshore windsector, maar door hun flexibiliteit kan Marine Coordination Services met hun kennis u ook van dienst zijn bij het uitvoeren van offshore windonderhoudsprojecten.

De specialistische expertise en kennis van Marine Coordination Services wordt ingezet bij de volgende activiteiten:

 • Toezicht houden op de werkzaamheden op zee
 • Alle vaartuigen (service vessels) die betrokken zijn bij het project monitoren en volgen
 • Coördineren van maritieme operaties om toegangsconflicten en gevaren voor het scheepvaartverkeer te minimaliseren
 • Het bijhouden van de weersomstandigheden en het verspreiden van deze weersverwachtingen ter informatie van alle schepen
 • Het verstrekken van navigatieondersteund advies aan schepen die onderweg zijn naar of werkzaam zijn in het project/werkveld
 • De coördinatie van de initiële noodhulp met relevante kustbewakingsautoriteiten
 • Het verstrekken van veiligheidsinstructies en site-inductions
 • Het controleren van toegangsvereisten

Marine Coordination Services kan ook het voortouw nemen bij het opzetten van een projectspecifiek ‘Marine Coordination Center’. Door de ruime ervaring met een aantal relevante softwareleveranciers kan Marine Coordination Services klanten helpen bij het selecteren van software om tot een succesvolle uitvoering te komen. Omdat het te allen tijde noodzakelijk is om voldoende kennis te hebben van waar al het personeel zich bevindt binnen een project. Marine Coordination Services heeft ervaring met het beheer van een (Marine Coordination Center, MCC) coördinatiecentrum voor de scheepvaart en zij kunnen fungeren tussen uw bedrijf, het project en het MCC.

Nieuwsgierig geworden naar Marine Coordination Services? Neem een kijkje op de website, www.marinecoordinationservices.com!

 

English translation


Marine Coordination Services ensures an efficient, safe and secure offshore operation, carried out through effective and certified personnel. While we have gained our experience primarily in the Offshore Wind sector, we have the flexibility and also knowledge to offshore wind maintenance projects

We use our specialist expertise and knowledge to, among them:

 • Supervise marine operation.
 • Monitoring and tracking all service vessels engaged in marine operations.
 • Coordinate marine operations to minimize access conflicts and vessel traffic hazards;
 • Monitor weather conditions and distribute weather forecast updates to all vessels;
 • Provide navigational advisory support to vessels transiting to and operate within the worksite;
 • Coordinate the initial emergency response with relevant coastal administration authorities;
 • Conduct safety briefings and site inductions;
 • Monitor access requirements

Marine Coordination Services can also take the lead in setting up your project specific Marine Coordination Center. We have a broad experience with some relevant software suppliers and can assist clients from software selection to successful execution, as it is imperative to have adequate and secure knowledge of where all personnel is located throughout a various worksite at all times.  We have experience in managing a Marine Coordination Center and would be able to act as intermediate management between your company, project and the MCC once the lay-out and procedures have been finalized.

Delen:
Translate »
error: Content is protected !!