Ontstaan van de haven

Nadat de haven van Delfzijl was gerealiseerd en hier vele ontwikkelingen in de chemische industrie plaatsvonden, kwam er een behoefte aan een tweede haven. Deze haven moest de Eemshaven worden, 20 kilometer noordelijker van Delfzijl. Op 1973 was de Eemshaven gereed en op 7 juni werd de Eemshaven feestelijk geopend door Koningin Juliana.

In 1976 was het dan eindelijk zover en vestigde zich het eerste bedrijf in de haven. Het bedrijf AG Ems. Het bedrijf zorgt voor het passagiersvervoer van en naar het Duitse Eiland Borkum. Ook de ‘’Butterfahrt’’ (het belastingvrij inkopen op zee) verplaatste zich van Delfzijl naar de Eemshaven. In 1999 kwam hier door nieuwe wetgeving een einde aan.

De Eemshaven was ontworpen voor activiteiten in de olieraffinage en de basischemie. Echter door de oliecrisis in de 70er jaren mislukte dit plan. Hierdoor was de Eemshaven in eerste instantie tegenvaller.
In 1985 werd er een begin gemaakt met de bouw van een 600 meter lange kade. En in 1994/1995 werd deze kade met 550 meter verlengd. De bouw van deze kade zorgde ervoor dat er een kleine groei kwam van de bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid steeg in de loop van de jaren nog meer en er werd door de EGD een energiecentrale gebouwd, de Eemscentrale. Ook werd er een begin gemaakt met het bouwen van windmolens.

Algemene informatie over de Eemshaven

In de Eemshaven vinden altijd veel activiteiten plaats. Wat je op dit moment in de Eemshaven kunt vinden zijn de volgende sectoren:

 • Energie: In de Eemshaven staan drie grote energiecentrales, één van de RWE, één van de Nuon (de Magnum) en één van GDF Suez (de Eemscentrale). RWE produceert energie door middel van kolen en dit is dus ook een kolencentrale. De Magnum en de Eemscentrale produceren energie door middel van gas. De Eemscentrale is de eerste centrale in de Eemshaven.
  Ook het grootste windmolenpark op het vasteland van Nederland is gevestigd in de Eemshaven. Daarnaast komt de Nordned-kabel aan in de Eemshaven dit is een hoogspanningskabel tussen Noorwegen en Nederland. Tevens wordt er dit moment gewerkt aan de COBRAcable die van het Deense Endrup naar de Eemshaven loopt.
  Verder vinden er in de Eemshaven veel offshore werkzaamheden plaats. Offshore werkzaamheden zijn werkzaamheden die op volle zee plaatsvinden. In de Eemshaven wordt alles hiervoor klaargezet. Deze werkzaamheden bestaan vooral uit de windindustrie. Er worden 2500 windmolens gepland op een afstand van 70 zeemijl vanuit de Eemshaven. De Eemshaven heeft dus een gunstige ligging voor de geplande windparken.
 • Data: In de Eemshaven zijn op dit moment twee datacentra gevestigd, de grootste van Google. Groningen Seaports streeft er naar om nog meer data naar de Eemshaven te halen. Datacentra zouden zich in de Eemshaven willen vestigen omdat er een hoge capaciteit aan stroom beschikbaar is en er waait altijd wel een stevige wind in de Eemshaven. Deze wind wordt gebruikt voor het gratis afkoelen van de warmte van de computers. Ook zijn er goede verbindingen met het internet via kabelnetwerken. Door deze aspecten noemt Groningen Seaports de Eemshaven ook wel Green Data Port.
 • Agribusiness: In de Eemshaven zijn onder andere de bedrijven Holland Malt en Wagenborg Bulk Terminals gevestigd. Holland Malt produceert al sinds 2005 mout uit gerst van Nederlandse en buitenlandse bodem. Mout wordt gebruikt voor het brouwen van bier. Bij de Wagenborg Bulk Terminals worden vooral producten overgeslagen. De Suikerunie uit Hoogkerk brengt met vrachtauto’s suiker naar de Eemshaven en dit wordt vanuit de Terminals op een schip geladen en zo gaat het verder te wereld over.
  Sealane heeft ook een terminal in de Eemshaven, hier wordt, door Russische vissersschepen, diepgevroren vis aangevoerd vanuit de Oostzee. Deze vis wordt in de Eemshaven opgeslagen en dan weer verder getransporteerd de Europese markt op.
 • Chemie: In de Eemshaven is er maar een klein stukje chemie en dit bestaat alleen uit een tankopslag van het bedrijf Vopak. Vopak heeft grote tanks in de Eemshaven staan met benzine en diesel. Dit is strategische voorraad bij een tekort uit andere landen. Om deze tanks te vullen is een oliesteiger aangelegd waar tankers kunnen laden en lossen.
 • Reststoffen: Het laatste wat in de Eemshaven te vinden is zijn de reststoffen. Er is tot nu toe maar één bedrijf die zich hierbij bezighoudt en dit is Theo Pouw. Theo Pouw bewerkt en reinigt vervuilde grond door middel van thermische reiniging. Ook zijn ze een transport- en overslagbedrijf voor deze grond en puin.

Groningen Seaports 

Vanaf het eind van de 19de eeuw beheerde het Rijk de haven in Delfzijl. Deze voerde veel verbeteringen door onder andere de aanleg van een kademuur voor diepgaande schepen, de aanleg van een spoorwegnet waardoor de haven ook bereikbaar was per trein en er werd een ligplaats voor binnenvaartschepen aangelegd. Tussen 1917 en 1927 kwam het beheer in de haven in handen van het ‘’provinciale Stuwadoorsbedrijf’’. Ook deze voerden weer vele verbeteringen door waaronder een vergroting van de kade, de aanschaf van laadbruggen en de aanleg van een nieuwe kade. Door de vele ontwikkelingen van de haven in Delfzijl werd er in 1958 het ‘’Havenschap Delfzijl’’ opgericht. Later, door de bouw van de Eemshaven, ontstond op 1 januari 1998 het ‘’Havenschap Delfzijl/Eemshaven.’’ Door vele reorganisaties in het ‘’Havenschap Delfzijl/Eemshaven’’ ontstond per 1 oktober 1998 een nieuwe organisatie met een nieuwe naam, Groningen Seaports.

Op dit moment ligt het beheer van de haven van Delfzijl, de Eemshaven en de Railport in Veendam in handen van Groningen Seaports. Door de havens en de Railport heeft Groningen Seaports een goede positie ten opzichte van de grotere havens in, Rotterdam, Hamburg en Bremen.

Groningen Seaports heeft drie voornamelijk activiteiten waar men zich mee bezig houdt:

 • Onderhoud: Ze zorgen dat de 2600 hectare aan haven- en industrieterrein in de Eemshaven en Delfzijl netjes blijft.
 • Het aantrekken van afnemers: Groningen Seaports is hard bezig om meer afnemers aan te trekken. Ze hopen hierdoor dat meer bedrijven zich gaan vestigen in de Eemshaven en hieruit volgt dat er meer bedrijvigheid ontstaat in de Eemshaven.
 • Publieke taak: Groningen Seaports houdt zich ook bezig met de scheepvaartbegeleiding in de Eemshaven en in Delfzijl. Schepen hebben in de twee havens een meldingsplicht dit houdt in dat ze zich moeten melden bij het Nautisch Service Centrum door middel van marifooncontact. De schipper van het schip meldt de ligplaats, het vertrek uit de haven, de diepgang, de soort lading en de plaats waar het schip naar toe vaart.

Groningen Seaports probeert de havens nog verder uit te breiden, ook proberen ze hierbij
zoveel mogelijk aan het milieu te denken en het zo groen mogelijk te houden.

Tekst: Mariska Burema

 

 

Delen:
Translate »
error: Content is protected !!